Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1

Värmlands län

Information

I Sunne finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1 i Värmlands län. Sunne är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1984-11-06 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1 och det finns fler bolag som är det i Sunne.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Nyhlén Broman, Eva Lisbeth Kristina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydenstam, Ylva Linnéa som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Äleklint, Helen Katarina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Erik Lennart som är född 1932 och har titeln Suppleant, Svensson, Ingalill Erika som är född 1966 och har titeln Suppleant, Willebrand, Birgit Ingegerd Kristina som är född 1927 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sunnehus nr 1 har 716411-2570 som sitt organisationsnummer.