Getingen ekonomisk förening

Värmlands län

Information

I Sunne finns det ett Ekonomisk förening som heter Getingen ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Getingen ekonomisk förening i Värmlands län. Sunne är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Getingen ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1996-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Värmlands län.

Sedan 1989-10-03 så har Getingen ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Getingen ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Sunne.

Vill man komma i kontakt med Getingen ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Getingen ekonomisk förening så kan ni göra det på 073-0535383.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt dag och fritids hem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barn- gruppsverksamhet och förskolemiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen an- ställa personal. Daghemmets föreståndare skall i anställnings- villkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. Dag fritidshemmet skall i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten. Barn placerade vid föreningens dag fritidhem äger rätt att be- hålla och utnyttja platser under föräldrars lagstadgade ledighet i samband med syskons födelse. Kooperativet kan dessutom fungera som ett skörde och behovs dag fritidshem. Föreningen är partipolotoskt och religöst obunden.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Lindborg, Björn Vilhelm som är född 1946 och har titeln Likvidator, .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn .

Getingen ekonomisk förening har 716451-1540 som sitt organisationsnummer.