Sunne Bostads Aktiebolag

Värmlands län

Information

Sunne Bostads Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Sunne. Det är nämligen den kommunen som Sunne Bostads Aktiebolag finns i och den tillhör även Värmlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sunne Bostads Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Sunne Bostads Aktiebolag som idag finns i Värmlands län har varit registrerat sedan 1943-10-13. Men sedan 1991-01-01 så har Sunne Bostads Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Långg. 13, 686 30, Sunne. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sunne Bostads Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0565-47450.

Sunne arbetar för att bolag som Sunne Bostads Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sunne Bostads Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Värmlands län.

Bolaget skall inom Sunne kommun äga, förvärva och förvalta fastigheter för uppförande eller bibehållande av bostadshus med tillhörnade affärslokaler och kollektiva anordningar.

Firmatecknare för Sunne Bostads Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sunne Bostads Aktiebolag och det är följande personer, Nilsson, Jennie Katarina som är född 1956 och har titeln Extern VD, Okan, Jörn som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Larsson, Kerstin Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Leverström, Kjell Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedelin, Bengt Göran Emanuel som är född 1964 och har titeln Suppleant, Larsson, Lars Börje som är född 1938 och har titeln Suppleant.Sätherberg, Anette Margareta som är född 1959 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Blomberg, Lars Gösta som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant.Andersson, Thomas Örjan som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.Larsson, Karl Erik som är född 1937 och har titeln Lekmannarevisor.

Organisationsnummer för Sunne Bostads Aktiebolag är 556042-8921.