LBC WETAB Wermlands Transport AB

Värmlands län

Information

LBC WETAB Wermlands Transport AB hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Sunne som är den kommunen där LBC WETAB Wermlands Transport AB finns. I Sunne så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. LBC WETAB Wermlands Transport AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket LBC WETAB Wermlands Transport AB har haft sedan 2005-02-03. LBC WETAB Wermlands Transport AB har funnits sedan och 2005-02-03 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till LBC WETAB Wermlands Transport AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Norrgårdsg. 7, 686 35, Sunne men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0565-711255.

Sunne arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är LBC WETAB Wermlands Transport AB Privat, ej börsnoterat.

LBC WETAB Wermlands Transport AB har idag 556667-2076 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Häggmark, Bengt Johan -Jansson, Gustaf Lars-Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för LBC WETAB Wermlands Transport AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva framställning och handel med grus och övriga förnödenheter i anslutning till åkeri- och anläggningssektorn samt i övrigt utöva därmed förenlig verksamhet.

I LBC WETAB Wermlands Transport AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jansson, Gustaf Lars-Erik som är född 1964 och har titeln Extern VD, Häggmark, Bengt Johan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berggren, Jan Peter Ingemar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Boåsen, Rolf Pär Anders som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Kurt Eje Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Olov som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotLarsson, Lars Roger som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jan Olof som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Åke som är född 1969 och har titeln SuppleantSandersson, Börje Jan Olof som är född 1945 och har titeln SuppleantSpets, Peter Ulf Göran som är född 1966 och har titeln SuppleantNilsson, Berit Katarina som är född 1965 och har titeln RevisorSjöberg, Irene Maria som är född 1950 och har titeln RevisorssuppleantLindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor.